Budma 2022: Zveme vás na školení!

Přijďte se zúčastnit individuálního setkání, během kterého se seznámíte s našimi nástroji: eko4u - Řízení vašeho podnikání online; window4u - Vaše online vizitka; benefit4u - Oborová e-learningová platforma.

© 2021 Fiera Milano SpA - P.IVA 13194800150
Si è verificato un errore